Категорії

Центр зайнятості інформує

Сумська обласна служба запровадила індивідуальний супровід окремих категорій громадян

Цього року за сприянням служби зайнятості Сумщини на постійну роботу працевлаштовано 139 безробітних, які підпадають під соціальний супровід.

Для досягнення максимального терміну закріплення працевлаштованої особи на робочому місці, а також для забезпечення профілактики настання страхового випадку, здійснюється соціальний патронат для цих категорій громадян.

Із загальної чисельності працевлаштованих безробітних 19 осіб дали письмову згоду для організації індивідуального супроводу на робочому місці, зокрема: внутрішньо переміщені особи, учасники АТО, особи, які започаткували власну справу за рахунок виплати допомоги по безробіттю одноразово, інваліди.

- Для оцінки ефективності працевлаштування, планування та виявлення потреби у проведенні індивідуального супроводу спеціалісти центрів зайнятості складають своєрідні карти моніторингу, - розповідає директор обласного центру зайнятості Володимир Підлісний. - Проводиться постійний аналіз ефективності працевлаштування шляхом опитування працевлаштованих осіб та роботодавців. Спеціалісти служби ретельно моніторять питання наставництва на робочому місці, з’ясовують у роботодавця наявність вільних робочих місць, причини звільнення осіб, які підпадають під соціальний патронат. Всього і не передбачиш, саме життя підказує функції, які зобов’язані виконати фахівці служби для подальшої роботи. Приміром, результатом останнього проведеного опитування працевлаштованих осіб було з’ясовано, що основною причиною звільнення є перехід на роботу з вищою заробітною платою та кращими умовами праці Це і закономірно. Тому, звісно, деякі особи з числа внутрішньо переміщених осіб змінили місце проживання. Після узагальнення інформації проблемні питання, які потребують нагального вирішення, виносимо їх на розгляд місцевих органів влади та соціальних партнерів.

Довідково. Протягом січня-березня 2018 року працевлаштовані за сприянням служби зайнятості 17 внутрішньо переміщених осіб. Протягом  цього періоду 3 внутрішньо переміщені особи брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру. 6 осіб проходили професійне навчання за направленням служби зайнятості. Протягом  нинішнього року забезпечені роботою за сприянням служби зайнятості 49 військовослужбовців, демобілізованих із зони проведення АТО, 10 осіб брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру, проходили професійне навчання 21 особа.  

Вимоги роботодавців до рівня освіти, виробничого досвіду претендентів на роботу постійно зростають

Протягом січня-березня 2018 року базовими центрами зайнятості Сумщини зареєстровано 581 безробітних з обмеженими можливостями. Серед них 54,7% склали жінки, 24,1% - молодь віком до 35 років, 37,7% – мешканці сільської місцевості. Отримували допомогу по безробіттю 691 особа.

За сприянням служби зайнятості працевлаштовані 60 осіб, рівень працевлаштування склав 10,3 %. Така ситуація склалась через низьку активність роботодавців області. За січень-березнь 2018 року базові центри зайнятості області інформували про наявність 229 актуальних вакансій (місця, на які можуть бути працевлаштовані інваліди), з них укомплектовано 47 вакансій з урахуванням нозології інвалідів.

- На сьогодні майже 52,6% безробітних з особливими потребами перебувають на обліку в центрах зайнятості більше 6 місяців, що спричиняє втрату кваліфікації і зменшує їх шанси на працевлаштування, - говорить директор обласного центру зайнятості Володимир Підлісний. - З метою підвищення конкурентоспроможності та вирішення питання працевлаштування безробітним з обмеженими можливостями пропонуємо пройти професійну підготовку за прогресивними формами навчання під конкретні замовлення роботодавців, з організацією стажування на робочому місці. Протягом першого кварталу року 19 інвалідів проходили професійне навчання за направленням державної служби зайнятості, з них 2 особи працевлаштувались після закінчення навчання та підвищення кваліфікації.

З метою додаткового стимулювання мотивації до праці та матеріальної підтримки безробітних проводилася робота з організації громадських та інших робіт тимчасового характеру. За січень-березнь 2018 року брали участь у громадських роботах 8 інвалідів та інших роботах тимчасового характеру 20 осіб. Роботи виконувалися по підготовці до весняно-польових робіт, благоустрою населених пунктів, зон відпочинку, впорядкуванню територій, що мають історико-культурне значення, на об’єктах соціальної сфери тощо.

Нині залишається гострою проблемою низька конкурентоспроможність інвалідів, адже вимоги роботодавців до рівня освіти, виробничого досвіду претендентів на роботу постійно зростають. Для визначення напрямку майбутньої роботи чи зміни професії незайняті громадяни з обмеженими можливостями запрошувалися до участі у різноманітних профорієнтаційних заходах: презентація професій, інформаційні семінари, семінари з техніки пошуку роботи, тренінг-семінари тощо. Чисельність громадян з фізичними вадами, охоплених протягом січня-березня 2018 року профорієнтаційними послугами, становить 500 осіб, яким надано 1289 послуг.