Категорії

Учасники виконавчого провадження та особи, які залучаються до проведення виконавчих дій.

         Стаття 7 Закону України «Про виконавче провадження» визначає перелік осіб які є учасниками виконавчого провадження та залучаються до проведення виконавчих дій.

        Учасниками виконавчого провадження є державний виконавець, сторони,  представники сторін,  прокурор,  експерти,  спеціалісти, перекладачі,    суб'єкти    оціночної    діяльності   -   суб'єкти господарювання.
        Прокурор бере участь  у  виконавчому  провадженні  у  випадку здійснення представництва інтересів громадянина або держави в суді та  відкриття  виконавчого  провадження  на  підставі  виконавчого документа за його заявою.
        Для  проведення  виконавчих  дій  державний  виконавець за необхідності  залучає  понятих,  працівників  органів   внутрішніх справ,  представників органів опіки і піклування, інших органів та установ у порядку, встановленому цим Законом.
         При виконанні  рішень  судів  та  ухвал  про  зміну   органів управління  та  посадових осіб підприємств,  установ,  організацій незалежно  від  форми   власності   можуть   залучатися   виключно працівники  органів  внутрішніх  справ.  Залучення  інших  осіб  у процесі виконання таких рішень не допускається.  

        Для з'ясування та роз'яснення питань, що виникають під час здійснення виконавчого провадження і потребують спеціальних знань, державний  виконавець  з  власної  ініціативи або за заявою сторін призначає  своєю  постановою  експерта  або  спеціаліста  (у  разі необхідності  - кількох експертів або спеціалістів),  а для оцінки майна - суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання.
       Як експерт або спеціаліст  може  бути  запрошена  будь-яка дієздатна особа,  яка має необхідні знання, кваліфікацію та досвід роботи у відповідній галузі.
        Експерт  або  спеціаліст  зобов'язаний  надати   письмовий висновок,  а суб'єкт оціночної діяльності - суб'єкт господарювання - письмовий звіт з питань,  що містяться  в  постанові  державного виконавця,   а  також  надати  усні  рекомендації  щодо  дій,  які виконуються за його присутності.
        За  відмову без поважних причин від надання висновку чи за надання  висновку,  що  містить  завідомо  неправдиві   відомості, експерт  несе  кримінальну  відповідальність,  про що він має бути попереджений  державним  виконавцем.  За недостовірну чи  необ'єктивну оцінку майна суб'єкт оціночної діяльності - суб'єкт господарювання несе відповідальність  у   порядку,   встановленому   законом,   а оцінювач -  кримінальну  відповідальність,  про  що  він  має бути попереджений державним виконавцем.

          У  разі  необхідності  під  час провадження виконавчих дій державний  виконавець  або  сторони   (їх   представники)   можуть запросити  перекладача.  Перекладачем може бути будь-яка дієздатна особа, яка володіє мовами, знання яких є необхідним для перекладу. Особі, яка потребує послуг перекладача, державний виконавець надає строк для його запрошення,  але не більш як десять  днів.  У  разі якщо   зазначена   особа   не  забезпечить  участі  перекладача  у визначений строк,  його може призначити своєю постановою державний виконавець.
          У  разі  завідомо  неправильного  перекладу,  а  також  за відмову  виконати  обов'язки  перекладача  особа  несе кримінальну відповідальність,  про що  вона  має  бути  попереджена  державним виконавцем. Виконавчі дії можуть провадитися за присутності понятих.
          Присутність   понятих   обов'язкова   під   час   вчинення виконавчих дій,  пов'язаних з примусовим входженням до  нежитлових приміщень  і  сховищ,  де  зберігається  майно  боржника,  на  яке звернено стягнення,  або майно стягувача,  яке має бути  повернене йому  в  натурі;  до  житлових будинків і квартир для забезпечення примусового виселення з  них  та  вселення  в  них;  до  будинків, квартир та інших приміщень,  в яких перебуває дитина, яка має бути передана  іншим  особам  відповідно  до  рішення  суду;  під   час проведення огляду, арешту, вилучення і передачі майна.
           Як  поняті можуть бути запрошені будь-які дієздатні особи, які не мають особистої заінтересованості у провадженні  виконавчих дій  і  не  пов'язані  між  собою  або  з  учасниками  виконавчого провадження родинними зв'язками,  підлеглістю чи підконтрольністю.
         Кількість  понятих  під  час  вчинення виконавчих дій не може бути
менше двох.
         Понятий має право знати,  для участі  у  провадженні  яких виконавчих  дій  його  запрошено,  на  підставі  якого виконавчого документа вони провадяться,  а також робити зауваження  з  приводу провадження   виконавчих   дій.   Зауваження  понятого  підлягають занесенню до акта відповідної виконавчої дії. Понятий зобов'язаний засвідчити  факт,  зміст  і  результати  виконавчих  дій,  під час провадження яких він був присутній.  Перед початком виконавчих дій державний виконавець роз'яснює понятим їхні права і обов'язки, про що зазначається в акті.
 

 

 

Начальник  відділу  державної

виконавчої служби  Середино-Будського

районного управління юстиції                                                       І.В.Сулім